Regulamin promocji „SUMMER SALE”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „SUMMER SALE” jest: Plazanet sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bogusza 6. 61-611 Poznań.
 2. Akcja promocyjna SUMMER SALE zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 04-08 lipca 2019 roku, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
 3. Promocja obowiązuje w podanym sklepie internetowym: revitalash.pl
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Czas trwania promocji obowiązuje okres: 04-08 lipca 2019 roku.
 2. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych produktów.
 3. Udzielony rabat z tytułu promocji „SUMMER SALE” nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi rabatami dostępnymi na revitalash.pl
 4. Kod rabatowy, uprawniający do 20% zniżki, należy wpisać w odpowiednio przygotowane miejsce w koszyku zakupowym, po wybraniu produktu.
 5. Zwielokrotnienie ilości zakupionych produktów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu większego niż 20% uzyskanego z kodu promocji „SUMMER SALE”
 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż raz, pod warunkiem każdorazowego wpisania kodu rabatowego w odpowiednio przygotowane miejsce.
 7. Firma Plazanet sp.z o.o. w promocji „SUMMER SALE” dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat, zwracając wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. Postanowienie końcowe.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie revitalash.pl
 9. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.
 10. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.