Polityka Prywatności

Poniższy dokument zawiera treść Polityki Prywatności sklepu RevitaLash Polska. Zapoznaj się też z całością Regulaminu.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe RWK Cosmetics sp. z o. o. udostępnił w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest RWK Cosmetics sp. z o. o. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 1, mogą być przekazywane RWK Cosmetics sp. z o. o., w szczególności przez podmioty prowadzące zewnętrzne serwisy internetowe, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników do Serwisu https://revitalash.pl/
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1, przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom usług przez RWK Cosmetics sp. z o. o. (https://revitalash.pl/), a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez RWK Cosmetics sp. z o. o. (https://revitalash.pl/).
 4. RWK Cosmetics sp. z o. o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). RWK Cosmetics sp. z o. o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. RWK Cosmetics sp. z o. o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 5. RWK Cosmetics sp. z o. o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 1, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 1, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy RWK Cosmetics sp. z o. o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez RWK Cosmetics sp. z o. o. danych osobowych innemu niż RWK Cosmetics sp. z o. o. administratorowi danych.

 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez RWK Cosmetics sp. z o. o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie RWK Cosmetics sp. z o. o. czynności związane ze świadczeniem usług przezRWK Cosmetics sp. z o. o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:
  1. Kupujących mogą być przekazywane przez RWK Cosmetics sp. z o. o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
  2. Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez RWK Cosmetics sp. z o. o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.
 7. RWK Cosmetics sp. z o. o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych ze stronami należącymi do RWK Cosmetics sp. z o. o. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. RWK Cosmetics sp. z o. o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych ze stronami należącymi do RWK Cosmetics sp. z o. o. używane są przez RWK Cosmetics sp. z o. o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stronami należącymi do RWK Cosmetics sp. z o. o. Uzyskane przez RWK Cosmetics sp. z o. o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. RWK Cosmetics sp. z o. o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze stron należących do RWK Cosmetics sp. z o. o. może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 9. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 10. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 11. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 12. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

 1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Przykładowe treści zgód dla zapisu do Newslettera (nie ma jednego słusznego wzoru, wedle naszych rekomendacji trzeba spełnić warunki informacyjne, konieczne jest rozróżnienie zgód na kanały komunikacji (osobno sms, osobno e-mail) Więcej informacji znajduje się w Rekomendacji RODO edrone, którą przesyłałam w podsumowaniu naszego spotkania).
Przykład treści zgód dla Zapisu do Newslettera:
☐(obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w celu otrzymywania newslettera.
☐(obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o wybranych produktach.
☐(opcjonalne)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i specjalnych ofert również za pomocą SMS.

Polityka Prywatności dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczka)

Poprzez korzystanie ze strony https://revitalash.pl/, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową https://revitalash.pl/, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu. Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Czym są wspomniane "ciasteczka" (oficjalnie pliki Cookies)?

Pliki nazywane "ciasteczkami" to małe fragmenty tekstu zapisane w formie małego pliku, które dany serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach Użytkownika na witrynę. Dane zawarte w pliku używane są przy niektórych funkcjach serwisu. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych (komputer, telefon, tablet), jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

Do czego są wykorzystywane pliki “cookies”?

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a) Dopasowania treści serwisu według preferencji użytkownika. Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

b) Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania użytkownika, który korzysta z strony internetowej.

Typy linków “cookies” wykorzystywanych przez serwis

Strona internetowa https://revitalash.pl/ wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a) “Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.

b) “Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

Sklep internetowy RevitaLash Polska wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a) Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych

b) Zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników

c) Zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu

d) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników korzystających z serwisu.